Tina Kraft

Relax Fishing Sweden vill önska Gott Nytt År …och jag vill tack för mig.

Relax Fishing Sweden bildades i februari 2015 och är resultatet av ett framgångsrikt EU-projekt som syftade till att skapa en gemensam sportfiskedestination i Halland för att skapa tillväxt, säkerställa arbetstillfällen och skapa nya. Stolt över vad samarbetet åstadkommit med ett projekt som blev ett företag som bär sig självt med delägare från näringslivet och kommuner överlämnar jag driften till Destination Halmstad och Visit Laholm!

Bakgrund

Hösten 2012 blev jag tillfrågad om jag ville skriva en EU-projektansökan och göra research för en gemensam hållbar och tillväxtskapande sportfiskedestination i Halland. I juni 2013 fick vi beviljat projektet och startade direkt.

Jag som projektledare fick 21 månader till att försöka få med mig fiskevårdsföreningar, näringslivet, politiken och tjänstemän att samarbeta för att skapa och bilda sportfiskedestinationen. Det var inte en rak väg. Sportfiske och nyttjande av naturresurser väcker känslor! Tidigt i projektet konstaterades att attityder kring hållbart fiske behövde förändras hos både sportfiskare och hos fiskerättsägare för att det över huvud taget skulle gå att bilda en sportfiskedestination och kunna fiska i framtiden. I februari 2015 bildades Relax Fishing Sweden Ekonomisk Förening. Idag är 5 olika organisationer ägare av destinationen. De samarbetar på olika områden men främst genom att marknadsföra fisket för medlemmarna i företaget. Samarbeten sker även med näringslivet och sportfiskeklubbar. Exempel på detta är vid fiskepremiären 1 mars varje år som blivit en återupptagen tradition och med tävling mellan Nissan och Lagan om årets första öring.

På tre år har Relax Fishing Sweden blivit en internationellt etablerad och känd sportfiskedestination med Atlantlaxen som en av sina främsta konkurrensmedel som lockar både nationella och internationella gäster. Den digitala marknadsföringen av destinationen har gett bra resultat så här långt. Det fina med marknadsföring av en sportfiskedestination är att det blir fokus på och krav ställs på mer och bättre fiskevård i området. Något alla vinner på.

Mina arbetsuppgifter kommer att delas upp mellan Visit Laholm och Destination Halmstad och styrelsen arbetar på som innan. Fiskekortförsäljningen kommer främst skötas av Destination Halmstad och Hemsidan och sociala medier kommer skötas av Visit Laholm. Medlemmar i Relax Fishing Club kommer kontaktas inför 2019 års årskortförsäljning.

Med detta önskar jag Relax Fishing Sweden all lycka till i framtiden. I augusti i år började jag på ett nytt uppdrag i näringslivet som jag kommer fokusera fullt på nu.

Ett riktigt gott nytt 2019 med förhoppning på stor nederbörd, tillönskas alla sportfiskare!

Hälsningar

 

Tina Kraft,

Verksamhetsledare Relax Fishing Sweden