is

Regn välkommet!

Ordförande i Nissans Nedre FVO, Nils Kuylenstierna, informerar om vattenbristen i Nissan:

 

Vattenflödet i Nissan är för närvarande och sedan en längre tid tillbaka mycket lågt. Nissan saknar tyvärr legala och tekniska regleringsmöjligheter och måste förlita sig på den nederbörd som kan komma. Den låga vattenföringen medför att laxen inte får någon impuls att stiga upp i ån. När laxen kommer upp i ”Skafferiet”, kommer fiskevårdsområdet informera om detta och kan då försöka vidta lämpliga åtgärder för att stimulera vidare uppgång i ån.